Vaktmesterservice

  • Et godt førsteinntrykk til en eiendom er ofte basert på at den er ryddig, stelt og velfungerende. 

  • Vi arbeider altlid etter en arbeidsinstruks som er tilpasset spesielt til deres eiendom.

    Aktuelle oppgaver:


Kontroll  og skift av lyskilder
Ettersyn med dører, låser og pumper
Renovasjon og avfallshåndtering
Nøkkeladministrasjon
Utvendig renhold, feiing og søppelplukking
Gartnertjenester
Brøyting og strøing
Brannvern
HMS/FDV dokumentasjon og oppfølging
Serviceavtaler administreres og følges opp
Oppfølging av elektriker, service teknikere, vakthold m.m.
Teknisk tilsyn 
Utføre Handyman tjenester
Renholdstjenester