Vår og sommertjenester

Vi i Grønt og Hvitt tilbyr en rekke tjenester til grøntareal og uterom:

Gressklipping, løvrydding og bekjempelse av ugress
Kalking, gjøtsling og lufting av plen
Beskjøring av busker og trær
Klipping av hekker
Beplantning og anlegging av grøntareal

TA KONTAKT MED OSS FOR MULIGHETER